nasz powiat.jpg
ziemia jaworska_V2.jpg
rect17146.png
logo apotheek diepenbeek33kb - Kopia - Kopia (2).jpg
baner schronisko_v2.jpg
Jawor kopia.jpg
Bolków kopia.jpg
Paszowice2 kopia.jpg
msciwojow2 kopia.jpg
Męcinka2 kopia.jpg
Wadroze_wielkie kopia.jpg
Remont nawierzchni drogi nr 2804D Niedaszów – Mściwojów” inne ujęcie

 

Remont drogi nr 2804D Niedaszów - Mściwojów

 

W 2009 r. zakończył się remont drogi nr 2804D Niedaszów - Mściwojów, na którego realizację Powiat Jaworski pozyskał środki z „NARODOWEGO PROGRAMU PRZEBUDOWY DRÓG LOKALNYCH 2008-2011".

 

Realizacja inwestycji polegała m.in. na odtworzeniu istniejącej drogi poprzez: plantowanie poboczy, oczyszczenie i odmulenie istniejących przepustów, rozebranie istniejących krawężników, wykonanie prac ziemnych związanych z budową zjazdów, a następnie ułożenie warstwy odsączającej i podbudowy, wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno - asfaltową oraz wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno - bitumicznych asfaltowych. Ponadto, wyprofilowano pobocza oraz wykonano oznakowanie pionowe i poziome.

 

Remont tej drogi miał przede wszystkim na celu poprawę bezpieczeństwa ze względu na jej znaczenie w skali województwa, jako drogi objazdowej dla dwóch dróg wojewódzkich przebiegających w jej pobliżu. Udrożniona została i powiązana z istniejącą siecią dróg wojewódzkich droga powiatowa nr 2804D relacji Mściwojów - Niedaszów, został skrócony czas przejazdu i odległości dla kierowców pokonujących trasę między drogą wojewódzką nr 363 (Bolesławiec - Złotoryja - Jawor - Jenków) oraz drogą wojewódzką nr 374 (Jawor - Świebodzice).

 

Dzięki realizacji inwestycji została poprawiona dostępność komunikacyjna powiatu. Przedsięwzięcie zostało zrealizowane w partnerstwie z Gminą Mściwojów, która przekazała środki w wysokości 50 tys. złotych, ze względu na bardzo ważne znaczenie drogi dla dowozu uczniów do szkół oraz dostępności zbiornika wodnego Mściwojów.

 

Wartość całego przedsięwzięcia to 496 081,71 zł, z czego 248.040,00 zł, stanowi dotacja z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych (MSWiA) oraz wkład własny Powiatu 248.041,71 zł (w tym 50.000 zł wkład Gminy Mściwojów).

 

POWRÓT
Lokalizacja panoram
Pomoc

Po ustawieniu kursora myszy na obrazie oglądanej panoramy i przyciśnięciu lewego klawisza myszy - możliwe jest sterowanie kierunkiem obrotu widoku. Do poprawnego działania niezbędna jest włączona obsługa apletów JAVA w przeglądarce.

znak zapytania aktywny punkt - umożliwia po kliknieciu przejście do kolejnej sceny spaceru. Po najechaniu na aktywny punkt pojawi się skrócona nazwa sceny, do której prowadzi.
przybliż zbliżenie - pozwala przybliżyć oglądaną scenę.
oddal oddalenie - pozwala oddalic oglądaną scenę.
hotspoty pokaż / ukryj hotspoty - włącza i wyłącza prezentowanie aktywnych punktów na panoramie.
zarządz_kryzys2.jpg
zpp baner.png
TPD_Legnica.png
mapa zagrożeń.png
strategia rozwoju.png
pp2.jpg
osoby_głuche.jpg
pore.jpg
KS.jpg
odo.jpg
  • grafika
  • grafika
  • grafika
dodano: 13-12-2018 |  | Ilość fotografii: 34 | Wyświetleń: 2580