nasz powiat.jpg
ziemia jaworska_V2.jpg
rect17146.png
logo apotheek diepenbeek33kb - Kopia - Kopia (2).jpg
baner schronisko_v2.jpg
Jawor kopia.jpg
Bolków kopia.jpg
Paszowice2 kopia.jpg
msciwojow2 kopia.jpg
Męcinka2 kopia.jpg
Wadroze_wielkie kopia.jpg
Budowa kanalizacji deszczowej i chodnika ze zjazdami w km 3+685 - 4+299 przy ul. Starojaworskiej w Jaworze inne ujęcie

Celem projektu była poprawa warunków bezpieczeństwa ruchu drogowego w szczególności uczestników pieszych poprzez budowę chodnika wzdłuż drogi powiatowej nr 2786D od 3+685 - 4+299 przy ul. Starojaworskiej w Jaworze.

W zakres niniejszego przedsięwzięcia wchodziła budowa chodnika obejmująca:

- wykonanie pasa zieleni oddzielającego chodnik od krawędzi jezdni w celu poprawy bezpieczeństwa pieszych;

- budowę chodników o średniej szerokości ok. 2m;

- budowę zjazdów na posesje i na drogi gminne oraz wejść do posesji;

- budowę odwodnienia drogowego i sieci kanalizacji deszczowej;

-  wykonanie elementów bezpieczeństwa ruchu drogowego w postaci przejść dla pieszych i oznakowania pionowego.

 

        Dotychczas wzdłuż drogi powiatowej - wlotowej do miasta Jawora, a zarazem wylotowej w jej końcowym odcinku, przebiegającym przez Jawor, nie istniał chodnik, a głęboki rów i wąskie pobocze uniemożliwiały bezpieczne i zgodne z przepisami ruchu drogowego poruszanie się pieszych uczestników ruchu wzdłuż drogi powiatowej (ul. Starojaworska). Projekt zakładał iż istniejący przy drodze przydrożny rów do odprowadzania z drogi wód opadowych, zostanie przykryty i na jego miejscu po położeniu i zasypaniu rury zostanie wykonany chodnik wraz z pasem zielni oddzielającym chodnik od krawędzi jezdni.

 

Poprzez odciążenie pasów tej drogi z ruchu pieszego, usprawniona została komunikacja i nastąpiła wyraźna poprawa jej przepustowości. Wpłynęło to również na skrócenie czasu przejazdu, poprzez umożliwienie jazdy z normalną dozwoloną prędkością, co jest obecnie niemożliwe z uwagi ograniczenia szerokości tej drogi (w szczególności na przedmiotowym odcinku w km 3+685 - 4+299) oraz jak pokazywała praktyka - wspólnym użytkowaniu pasa drogi zarówno przez pieszych, jak i kierowców. Realizacja zadania w znaczny sposób wyeliminowała stan zagrożenia dla osób poruszających się wzdłuż drogi, szczególnie osób niepełnosprawnych, dla których zapewniono w projekcie udogodnienia w postaci obniżonych krawężników na przejściach dla pieszych oraz płynny przebieg chodników poprzez dostosowanie poziomu wjazdów do poziomu chodników.

 

Inwestor: POWIAT JAWORSKI

Termin realizacji zadania: 08.2010 r.

Długość nowo wybudowanego chodnika: 614 m.

Całkowita wartość zadania wyniosła 341 437,61 zł, z czego 170 718,80 zł stanowi dotacja z MSWiA.

 

 

POWRÓT
Lokalizacja panoram
Pomoc

Po ustawieniu kursora myszy na obrazie oglądanej panoramy i przyciśnięciu lewego klawisza myszy - możliwe jest sterowanie kierunkiem obrotu widoku. Do poprawnego działania niezbędna jest włączona obsługa apletów JAVA w przeglądarce.

znak zapytania aktywny punkt - umożliwia po kliknieciu przejście do kolejnej sceny spaceru. Po najechaniu na aktywny punkt pojawi się skrócona nazwa sceny, do której prowadzi.
przybliż zbliżenie - pozwala przybliżyć oglądaną scenę.
oddal oddalenie - pozwala oddalic oglądaną scenę.
hotspoty pokaż / ukryj hotspoty - włącza i wyłącza prezentowanie aktywnych punktów na panoramie.
TPD_Legnica.png
NOJE.jpg
zpp baner.png
TPD_Legnica.png
mapa zagrożeń.png
strategia rozwoju.png
pp2.jpg
osoby_głuche.jpg
pore.jpg
KS.jpg
odo.jpg
  • grafika
  • grafika
  • grafika
dodano: 13-12-2018 |  | Ilość fotografii: 34 | Wyświetleń: 3167