nasz powiat.jpg
ziemia jaworska_V2.jpg
rect17146.png
logo apotheek diepenbeek33kb - Kopia - Kopia (2).jpg
baner schronisko_v2.jpg
Jawor kopia.jpg
Bolków kopia.jpg
Paszowice2 kopia.jpg
msciwojow2 kopia.jpg
Męcinka2 kopia.jpg
Wadroze_wielkie kopia.jpg
Aktualności - Wydarzenia
Obradowała Komisja Bezpieczeństwa przy Staroście Jaworskim
dodano: 21-12-2018 | Edyta Czopp-Jankowska | wyświetleń: 1457

Zaopiniowanie projektu budżetu powiatu jaworskiego na rok 2019 w zakresie zadań Starosty dotyczących porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli, to przewodni temat ostatniego w tym roku posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Porządku, jakie odbyło się pod przewodnictwem Anety Kucharzyk Starosty Jaworskiego w dniu 20 grudnia br. Komisja podjęła pracę w częściowo nowym składzie i od prezentacji jej członków rozpoczęły się obrady. W dalszej kolejności przyjęto porządek i protokół z poprzedniego posiedzenia, po czym Naczelnik Wydziału Rozwoju, Promocji i Funduszy Europejskich - Tomasz Głąbicki, przedstawił zebranym propozycje inwestycji drogowych oraz ewentualne źródła ich finansowania, poza środkami własnymi Powiatu. Plany zakładają pozyskanie środków z budżetu państwa, ze środków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego, a także na podstawie porozumień, z samorządami gminnymi powiatu jaworskiego. Najważniejsze zadania to przebudowa dróg powiatowych oraz budowa chodników wzdłuż dróg powiatowych. Podczas dyskusji członkowie Komisji zgłaszali swoje wnioski, które po analizie będą uwzględniane w bieżących zadaniach Powiatu.

Plany dotyczące działalności Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w roku 2019 zaprezentował Z-ca Komendanta - Arkadiusz Delikatny, podkreślając potrzebę dalszych działań prewencyjnych dotyczących występowania zagrożeń czadem w mieszkaniach opalanych węglem, drewnem i gazem, a także zapotrzebowania Komendy na nowy sprzęt łączności i samochodu kwatermistrzowskiego.

W sprawach bieżących - Andrzej Pacholarz z Komendy Powiatowej Policji, zgłosił fakt ponownych transportów odpadów budowlanych na składowisku przy ul. Starojaworskiej, pochodzących zza zachodniej granicy. Sprawą tą zostały już zainteresowane odpowiednie służby.


 

PDF
DRUKUJ
POWRÓT
ZGŁOŚ
NIEŚCISŁOŚĆ
Szukaj
Rozwiń

Zapraszamy do obejrzenia prowadzonych przez nas inwestycji. Prezentacja ma postać wirtualnego przeglądu inwestycji i umożliwia swobodne rozglądanie się i podróżowanie pomiędzy kolejnymi miejscami.

Budowa wielofunkcyjnego boiska przy I Zespole Szkół Ogólnokształcących w Jaworze
zarządz_kryzys2.jpg
zpp baner.png
TPD_Legnica.png
mapa zagrożeń.png
strategia rozwoju.png
pp2.jpg
osoby_głuche.jpg
pore.jpg
KS.jpg
odo.jpg
  • grafika
  • grafika
  • grafika
dodano: 13-12-2018 |  | Ilość fotografii: 34 | Wyświetleń: 1234