ziemia jaworska_V2.jpg
rect17146.png
logo apotheek diepenbeek33kb - Kopia - Kopia (2).jpg
baner schronisko_v2.jpg
Jawor kopia.jpg
Bolków kopia.jpg
Paszowice2 kopia.jpg
msciwojow2 kopia.jpg
Męcinka2 kopia.jpg
Wadroze_wielkie kopia.jpg
Aktualności - Archiwum 2018
Ogłoszenie o naborze!
dodano: 30-01-2020 | Edyta Czopp-Jankowska | wyświetleń: 7948

Zarząd Powiatu w Jaworze zaprasza organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U.2019.688),do zgłaszania przedstawicieli na członków komisji konkursowej opiniującej oferty w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych z zakresu upowszechniania kultury fizycznej, sportu, turystyki, kultury oraz promocji i ochrony zdrowia w 2020 r.

Kandydaci zgłaszani do udziału w pracach komisji konkursowej muszą spełniać następujące kryteria:

1) są obywatelami RP i korzystają z pełni praw publicznych,

2) nie reprezentują organizacji pozarządowych lub podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, biorących udział w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w 2020 r.,

3) wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.2019.1871 tj.).

Imiennych zgłoszeń kandydatów należy dokonywać na załączonym formularzu zgłoszeniowym, który należy przesłać w terminie do 14 lutego 2020 r. na adres:

Starostwo Powiatowe, ul. Wrocławska 26, 59 - 400 Jawor

lub złożyć w siedzibie Urzędu (Biuro Obsługi Klienta).

Tryb powoływania oraz zasady działania komisji konkursowej określone zostały w Uchwale Nr XIV/77/19 Rady Powiatu w Jaworze z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie przyjęcia Programu współpracy Powiatu Jaworskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2020.

 

PDF
DRUKUJ
POWRÓT
ZGŁOŚ
NIEŚCISŁOŚĆ
Szukaj
Rozwiń

Zapraszamy do obejrzenia prowadzonych przez nas inwestycji. Prezentacja ma postać wirtualnego przeglądu inwestycji i umożliwia swobodne rozglądanie się i podróżowanie pomiędzy kolejnymi miejscami.

Budowa wielofunkcyjnego boiska przy I Zespole Szkół Ogólnokształcących w Jaworze inne ujęcie
NOJE.jpg
zpp baner.png
TPD_Legnica.png
mapa zagrożeń.png
strategia rozwoju.png
pp2.jpg
osoby_głuche.jpg
pore.jpg
KS.jpg
odo.jpg