ziemia jaworska_V2.jpg
rect17146.png
logo apotheek diepenbeek33kb - Kopia - Kopia (2).jpg
baner schronisko_v2.jpg
Jawor kopia.jpg
Bolków kopia.jpg
Paszowice2 kopia.jpg
msciwojow2 kopia.jpg
Męcinka2 kopia.jpg
Wadroze_wielkie kopia.jpg
Aktualności - Archiwum 2018
NOWE OBLICZE SZKOLNICTWA ZAWODOWEGO W POWIECIE JAWORSKIM - NOWE DOŚWIADCZENIA I UMIEJĘTNOŚCI ZAWODOWE -
dodano: 23-08-2019 | Edyta Czopp-Jankowska | wyświetleń: 8692

W ramach projektu „Nowe oblicze szkolnictwa zawodowego w Powiecie Jaworskim" współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, realizowanego przez Powiat Jaworski w partnerstwie z Państwową Wyższą Szkołą Zawodową im. Witelona w Legnicy w roku szkolnym 2017/2018 oraz 2018/2019 zorganizowano dla uczniów techników z Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Jaworze oraz Zespołu Szkół i Placówek w Bolkowie staże zawodowe, które uczniowie odbywali u pracodawców m.in. z terenu powiatu jaworskiego. Celem przeprowadzenia staży było poszerzenie umiejętności wymaganych w zawodzie przez pracodawców w oparciu o program wykraczający poza obowiązkowe treści nauczania, nabycie doświadczenia zawodowego oraz doskonalenie pracy w zespole. W stażach brało udział 281 uczniów z PCKZiU w Jaworze oraz 91 uczniów z ZSiP w Bolkowie. Każdy uczeń przepracował co najmniej 150 godz. za co otrzymał stypendium w wysokości 2 000,00 zł. W ramach przyjęcia ucznia na staż każdy pracodawca mógł wystąpić o zwrot kosztów/wydatków poniesionych w związku z organizacją i realizacją stażu w wysokości 500,00 zł za jeden przeprowadzony staż.

Ponadto młodzież, uczestnicząca w w/w projekcie, brała udział w zajęciach laboratoryjnych, które odbywały się w nowoczesnych pracowniach Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy. W roku szkolnym 2017/2018 zrealizowano 324 godz. zajęć dla uczniów PCKZiU w Jaworze oraz 282 godz. zajęć dla uczniów z ZSiP w Bolkowie, natomiast w roku szkolnym 2018/2019  - 288 godz. dla uczniów z PCKZiU w Jaworze oraz 300 godz. dla uczniów z ZSiP w Bolkowie. Uczniowie poszerzali swoją wiedzę w następujących dziedzinach: logistyce, mechanice, ekonomii, informatyce, gastronomii, hotelarstwie, energii odnawialnej oraz kształcili swoje umiejętności językowe poprzez udział w zajęciach z języka angielskiego i niemieckiego. Zajęcia zostały przeprowadzone przez pracowników dydaktycznych PWSZ w Legnicy.

Dzięki odbytym stażom oraz poprzez udział w zajęciach laboratoryjnych uczniowie PCKZiU w Jaworze oraz ZSiP w Bolkowie zdobyli nowe doświadczenia oraz umiejętności, które z pewnością wykorzystają w przyszłości w pracy zawodowej lub kontynuując naukę na studiach.

 

 

 

PDF
DRUKUJ
POWRÓT
ZGŁOŚ
NIEŚCISŁOŚĆ
Szukaj
Rozwiń

Zapraszamy do obejrzenia prowadzonych przez nas inwestycji. Prezentacja ma postać wirtualnego przeglądu inwestycji i umożliwia swobodne rozglądanie się i podróżowanie pomiędzy kolejnymi miejscami.

Budowa wielofunkcyjnego boiska przy I Zespole Szkół Ogólnokształcących w Jaworze inne ujęcie
NOJE.jpg
zpp baner.png
TPD_Legnica.png
mapa zagrożeń.png
strategia rozwoju.png
pp2.jpg
osoby_głuche.jpg
pore.jpg
KS.jpg
odo.jpg