ziemia jaworska_V2.jpg
rect17146.png
logo apotheek diepenbeek33kb - Kopia - Kopia (2).jpg
baner schronisko_v2.jpg
Jawor kopia.jpg
Bolków kopia.jpg
Paszowice2 kopia.jpg
msciwojow2 kopia.jpg
Męcinka2 kopia.jpg
Wadroze_wielkie kopia.jpg
Aktualności - Archiwum 2018
Spotkanie w sprawie scalenia

W piątek 14 grudnia 2018 r. Starosta Jaworski Aneta Kucharzyk gościła w Starostwie Powiatowym Lesława Wołcza – Dyrektora Dolnośląskiego Biura Geodezji i Terenów Rolnych we Wrocławiu, Pawła Czyszczonia Dyrektora Departamentu Obszarów Wiejskich i Zasobów Naturalnych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego, Mariusza Forysia Wójta Gminy Mściwojów, Waldemara Dziędziołę Zastępcę Wójta oraz Helenę Markiewicz Kierownika Rejonowego Oddziału Dolnośląskiego Biura Geodezji i Terenów Rolnych w Legnicy wraz ze współpracownikami. W spotkaniu uczestniczyli również: Stanisław Laskowski - Wicestarosta Jaworski, Jerzy Krakowski – Geodeta Powiatowy oraz Alicja Kalinowska – Naczelnik Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej.

Celem spotkania było szczegółowe omówienie procedur związanych z realizacją kolejnych etapu scalenia gruntów wsi Luboradz w gminie Mściwojów, realizowanego w ramach poddziałania „Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020.

Podczas spotkania uzgodniono zasady współpracy na najbliższe miesiące. Scalenie gruntów wraz z zagospodarowaniem poscaleniowym nie jest procesem łatwym, lecz dobra współpraca pomiędzy uczestnikami scalenia, geodetą, projektantem, gminą i starostwem pozwoli na uzyskanie pozytywnych wymiernych efektów.

Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej

PDF
DRUKUJ
POWRÓT
ZGŁOŚ
NIEŚCISŁOŚĆ
Szukaj
Rozwiń

Zapraszamy do obejrzenia prowadzonych przez nas inwestycji. Prezentacja ma postać wirtualnego przeglądu inwestycji i umożliwia swobodne rozglądanie się i podróżowanie pomiędzy kolejnymi miejscami.

Budowa wielofunkcyjnego boiska przy I Zespole Szkół Ogólnokształcących w Jaworze inne ujęcie
NOJE.jpg
zpp baner.png
TPD_Legnica.png
mapa zagrożeń.png
strategia rozwoju.png
pp2.jpg
osoby_głuche.jpg
pore.jpg
KS.jpg
odo.jpg